Soutěž Vuchlady 2024, dále jen „soutěž“, probíhá v období od 1. 7. 2024 do 11. 10. 2024 na internetových stránkách vuchlady.cz. Soutěží se o tvář roku 2024 společnosti Vuch s.r.o. s charitativním přesahem pod záštitou neziskové organizace FUCK CANCER z.s.

Soutěž je určena fyzickým osobám, ženám, starším 18 let s korespondenční adresou na území ČR a SR.

Organizátorem a provozovatelem soutěže a technickým provozovatelem hlasování je společnost Vuch s.r.o., IČO: 04522150, se sídlem Tovární 1112, Chrudim IV, 537 01 (dále jen „provozovatel“).

 

Přihlašovací fáze soutěže o Vuchlady 2024

Soutěžící se můžou se svým motivačním medailonkem (příběhem) přihlašovat v termínu od 1. 7. 2024 do 31. 8. 2024 samy osobně na internetových stránkách vuchlady.cz přes registrační formulář v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, motivační medailonek a soutěžní fotografie.

Prvních 300 přihlášených obdrží exkluzivní pozvánku na finálový večer, kde vyhlásíme novou Vuchlady.

Přihlášením a odsouhlasením Zásad ochrany osobních údajů se stávají účastníkem soutěže, zároveň akceptují tyto pravidla soutěže a souhlasí se zveřejněním svého jména, příjmení, medailonku (příběhu) a fotografií na internetových stránkách vuchlady.cz v sekci Přihlášené. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Provozovatele a jejich rodinní příslušníci.

Text medailonku (příběhu) je nutný v min. rozsahu 300 znaků, max. 600 znaků a profilové soutěžní fotografie musí být ve formátu jpeg. Není povoleno generovat obsah prostřednictvím umělé inteligence v jakémkoliv rozsahu.

Účastník soutěže zasláním přihlášky do soutěže Vuchlady 2024 přes registrační formulář potvrzuje, že:

je přihlašující osobou, autorem zaslaného medailonku, jehož obsah je původní a pravdivý, je autorem zaslaných fotografií, popřípadě má s autorem fotografií vypořádána autorská práva a má oprávnění poskytnout je do soutěže a zveřejnit je podle těchto pravidel. Účastník soutěže potvrzuje, že veškeré poskytnuté údaje do soutěže jsou pravdivé. Přihlášením do soutěže akceptuje soutěžící tato pravidla soutěže a zavazuje se je dodržovat. Zároveň prohlašuje, že nebudou nijak porušena ani ohrožena práva třetích osob a zavazuje se provozovatele odškodnit z případných nároků těchto osob vznesených proti provozovateli.

Účastník soutěže bere na vědomí, že společnost Vuch s.r.o. bude zpracovávat jako správce osobní údaje účastníka soutěže v rozsahu a za podmínek uvedených v Zásadách ochrany osobních údajů.

Účastník soutěže uděluje přihlášením do soutěže provozovateli časově neomezenou bezúplatnou nevýhradní licenci k užití zaslaných medailonků a fotografií bez územního omezení, a to zejména formou uveřejnění v internetových mediích provozovatele, na profilech na sociálních sítích spravovaných provozovatelem, v tištěných materiálech, a to v souvislosti s informováním o soutěži.

Provozovatel je oprávněn ze soutěže vyřadit účastníka soutěže, jehož:

medailonek (příběh) nebyl zaslán do soutěže k tomu oprávněnou osobou, neodpovídá zadanému tématu a pravidlům soutěže, není pravdivý, je v rozporu s dobrými mravy a mohl by poškodit dobré jméno provozovatele nebo dobré jméno internetových médií spravovaných provozovatelem. O tom, zda přihlášený medailonek vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje provozovatel.

 

Charitativní přesah soutěže - pravidla

Za každou soutěžící, která se přihlásí, daruje společnost Vuch s.r.o. 100 Kč charitativnímu projektu Fuck Cancer

Zároveň za každé publikování soutěžní fotografie na osobním facebookovém profilu s přidáním #vuchlady do popisku NEBO zveřejnění na osobním instagramovém profilu s označením profilu @vuchlady přímo na fotografii a přidáním #vuchlady věnuje společnost Vuch s.r.o. dalších 100 Kč. 

Facebookový nebo instagramový profil musí být veřejný z důvodu kontroly splnění podmínek ze strany provozovatele soutěže.

Šek s darovanou částkou za přihlášené soutěžící bude charitativní organizaci Fuck Cancer z. s. předán společností Vuch s.r.o. na slavnostním finálovém eventu v Praze 10. 10. 2024.

 

Průběh výběru finalistek Vuchlady 2024

Po ukončení přihlašování, nejpozději do 2. 9. 2024 včetně, provozovatel kontaktuje vybrané soutěžící splňující veškerá kritéria a pravidla soutěže, informuje je o postupu do užšího výběru soutěže a požádá o zaslání motivačního video medailonku, ve kterém se soutěžící osobně blíže představí. 

Medailonky s profilovou fotografií všech přihlášených soutěžících splňujících pravidla soutěže budou po celý průběh soutěže zveřejněny na internetových stránkách vuchlady.cz.

Z užšího výběru nominovaných soutěžících vybírá pětičlenná odborná porota, na základě kritéria poutavosti soutěžního medailonku, 10 finalistek soutěže o Vuchlady 2024. Jména a soutěžní medailonky finalistek budou zveřejněny na internetových stránkách vuchlady.cz v sekci Finalistky Vuchlady 2024 - Hlasování.

Nezbytnou podmínkou k postupu do finále soutěže je předem písemně odsouhlasena účast na slavnostním finálovém vyhlášení Vuchlady 2024, které se uskuteční v Praze dne 10. 10. 2024, přičemž o detailech finále obeznámí provozovatel finalistky nejpozději do 13. 9. 2024. Dále pak odsouhlasí aktivní součinnost jako tvář značky Vuch při prezentaci společnosti Vuch s.r.o. na (minimálně) následujících 12 měsíců.

V případě, že soutěžící odmítne účast na finálovém vyhlášení Vuchlady 2024 a/nebo neposkytne součinnost podílet se jako tvář značky Vuch na následné (minimálně) roční prezentaci značky, je provozovatel oprávněn ji z další účasti v soutěži vyloučit a na její místo nastoupí soutěžící, která se umístila na následujícím pořadí za vyloučenou soutěžící.

Medailonek 10 finalistek i s profilovou fotografií bude po celou dobu hlasování až do ukončení soutěže zveřejněn na internetových stránkách vuchlady.cz.

Z 10 finalistek budou na základě veřejného hlasování slavnostně vyhlášena první tři místa a z nich 1 absolutní vítězka soutěže Vuchlady 2024.

Ceny budou výherkyním soutěže předány po vyhlášení výsledků na slavnostním finále.

 

Průběh hlasování o Vuchlady 2024

O pořadí jednotlivých soutěžících v semifinále rozhodnou veřejným hlasováním uživatelé internetových stránek vuchlady.cz dle svých osobních preferencí na těchto stránkách, a to v období určeném pro semifinálové hlasování. V případě rovnosti hlasů rozhoduje o vítězkách dřívější datum registrace soutěžících do soutěže.

Hlasování pro Vuchlady 2024 z výběru 10 finalistek proběhne v termínu od 13. 9. do 9. 10. 2024 na internetových stránkách vuchlady.cz přes hlasovací formulář. Hlasující zadají své jméno, příjmení, e-mail a odsouhlasí Zásady ochrany osobních údajů. Na zadaný e-mail obdrží notifikační zprávu s odsouhlasením volby hlasování. Po odsouhlasení se hlas započítá k vybrané finalistce.

Každý hlasující může svým jménem a e-mailem udělit maximálně 1 hlas pro 1 soutěžící. Jakékoliv hlasování pomocí automatických systémů, tzv. robotů, je zakázáno a může mít za následek vyřazení soutěžícího ze soutěže.

Pro získání většího počtu hlasů mohou soutěžící finalistky zveřejňovat odkazy na svůj soutěžní medailonek v diskusních fórech, prostřednictvím sociálních sítí i na svých osobních webových stránkách.

Odesláním hlasu pro soutěžícího akceptuje hlasující tato pravidla soutěže a zavazuje se je dodržovat. Hlasující bere na vědomí, že společnost Vuch s.r.o. bude zpracovávat jako správce jeho osobní údaje v rozsahu a za podmínek uvedených v Zásadách ochrany osobních údajů.

 

Harmonogram a systém soutěže - rekapitulace

Soutěž probíhá v 5 fázích:

  • Přihlašování na internetových stránkách vuchlady.cz od 1. 7. 2024 do 31. 8. 2024.
  • Užší výběr účastníků soutěže od 2. 9. 2024 do 8. 9. 2024.
  • Výběr odbornou porotou od 9. 9. 2024  do 12. 9. 2024
  • Zveřejnění finalistek 13. 9. 2024
  • Veřejné semifinálové hlasování na internetových stránkách vuchlady.cz od 13. 9. 2024 do 9. 10. 2024
  • Finálové vyhlášení vítězky, které proběhne 10. 10. 2024 na veřejném slavnostním eventu Vuchlady 2024.

 

Ceny pro finalistky a vítězku soutěže Vuchlady 2024

Všechny přihlášené soutěžící jako poděkování za registraci v soutěži získají slevový voucher na nákup módních doplňků značky Vuch v internetovém obchodě vuch.cz. Voucher jim bude zaslán na jimi zadaný e-mail při registraci.

  • Absolutní vítězka získá finanční dar ve výši 40 000 Kč a produkty značky Vuch dle výběru.
  • Finalistka, která se umístí na 2. místě získá finanční dar ve výši 6 000 Kč a produkty Vuch v hodnotě 6 000 Kč.
  • Finalistka, která se umístí na 3. místě získá finanční dar ve výši 4 000 Kč a produkty Vuch v hodnotě 4 000 Kč.

 

Převzetí výher a závěrečná ustanovení

Veškeré ceny budou předány na finálovém večeru po slavnostním vyhlášení vítězky soutěže o Vuchlady 2024.

Soutěžící postupující z jednotlivých fází soutěže do další fáze soutěže budou informovány e-mailem, případně telefonicky marketingovým oddělením provozovatele. Ke kontaktování budou použity údaje zadané účastníkem soutěže při přihlášení do soutěže.

Soutěžící mají povinnost provozovateli poskytnout součinnost k zařazení do další fáze soutěže. Pokud se provozovateli nepodaří soutěžící kontaktovat před zahájením příslušné fáze soutěže, je provozovatel oprávněn ji ze soutěže vyloučit a nahradit další soutěžící dle příslušného pořadí. Provozovatel učiní za dost povinnosti 1x kontaktovat soutěžící na jí uvedené emailové adrese.

Jména výherkyň soutěže budou zveřejněna na internetových stránkách vuchlady.cz nejpozději 11. 10. 2024.

Provozovatel je oprávněn kdykoli v průběhu soutěže změnit pravidla i podmínky soutěže, dobu jejího trvání, termíny uskutečnění jednotlivých fází soutěže a poskytnuté výhry. Je rovněž oprávněn soutěž kdykoli v jejím průběhu bez náhrady ukončit.

Výhra ani účast v soutěži není soudně vymahatelná. Na výhru nevzniká účastí v soutěži právní nárok a výhra v podobě produktů značky Vuch a voucher na nákup produktů nelze vyměnit za hotovost. Finanční výhra bude na základě darovací smlouvy poukázána na bankovní účet výherkyň.

 

Provozovatel, společnost Vuch s.r.o., si vyhrazuje právo nechat si prokázat totožnost soutěžících, vyřadit soutěžící, která poruší tato pravidla, a posoudit jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu soutěže.

 

Tato pravidla soutěže vstupují v účinnost 1. 7. 2024 a jsou dostupná na internetových stránkách vuchlady.cz po celou dobu trvání soutěže.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti